...korekta tekstów

Oferta...

- redakcja merytoryczna i techniczna; opracowanie treści materiałów reklamowych i promocyjnych, pism urzędowych, umów;
- korekta tekstu – dbanie o poprawność językową i stylistyczną tekstów, poprawianie błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, literówek;
- porady językowe;
- pisanie tekstów zleconych;
- przepisywanie maszynopisów i rękopisów.

Oferta adresowana jest do wydawnictw, firm, agencji reklamowych oraz do wszystkich, którym zależy na poprawności tekstów drukowanych lub publikowanych na stronach internetowych. 
 
Każdy Klient traktowany jest indywidualnie, w związku z tym ceny usług również uzgadniane są indywidualnie z każdym Klientem.
 
Gwarantuję wysoką jakość świadczonych usług oraz terminowość w wykonywaniu zleceń.

Zlecenia przyjmuję zdalnie – głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Inne formy przyjmowania i odsyłania materiałów to: poczta tradycyjna, kurier, osobiście (na terenie Warszawy).