...korekta tekstów

Kontakt...

Proszę o przesyłanie zleceń pocztą elektroniczną na adres:

korekty@korekty.net

Jeżeli zechcecie Państwo przesłać materiały w postaci papierowej, proszę o kontakt pod numerem telefonu:

kom. 0509 723 049